web analytics

Osobný blog

Každý chce vaše dobro. Nedajte si ho vziať!

Zvoľte správny postup písania záverečnej práce a úspech máte zaručený

Autor: admin - mar• 27•2019

Písanie záverečnej práce je len krôčik od ukončenia jednej etapy v našom živote. Tí, ktorí majú písanie záverečnej prác dávno za sebou, len spomínajú na to, ako stresovali, ako písali po nociach a ako sa im napriek veľkej snahe nepodarilo obhájiť záverečnú prácu na takú známku, ako chceli.

Ak vás ale nasledujúci rok čaká písanie záverečnej práce, zvoľte správny postup písania a uvidíte, že sa vám podarí získať dobré hodnotenie.

Výber kvalitných informačných zdrojov

Ak chcete, aby vaša záverečná práca bola dobre napísaná, potrebujete mať pripravené kvalitné a dôveryhodné informačné zdroje, z ktorých budete čerpať a ktoré vám pomôžu napísať túto prácu naozaj dobre. Nezabúdajte, že vypracovanie diplomovej práce alebo inej záverečnej práce nemôžete porovnávať k prácam, ktoré ste písali na základnej a strednej škole. Vtedy od vás nevyžadovali takú kvalitu, ako teraz, keď končíte vysokoškolské štúdium.

Spravte si rešerš, ktorý vám vyhľadá kvalitné knižné, ale aj internetové zdroje. Nemôžete mať samé internetové zdroje, ale zase nemôžete mať ani samé knižné zdroje.

Vytvorte si osnovu

Chaotické písanie vám spôsobí ešte viac komplikácií, preto skôr, ako začnete tvoriť obsah záverečnej práce, vytvorte si osnovu, podľa ktorého sa budete držať. Takto sa vám bude ľahšie tvoriť obsah kapitol a podkapitol. Nebudete skákať z jednej témy do druhej.

Opäť upozorňujeme, ide o náročnú záverečnú prácu, preto treba vytvoriť osnovu a neskákať z témy na tému. Nezabúdajte, aj to sa hodnotí. Písanie seminárnych prác nebolo také náročné v porovnaní so záverečnou prácou. Všetko však zvládnete, ak sa budete držať tohto pravidla.

Ak chcete prácu napísať naozaj kvalitne, okrem výberu kvalitných informačných zdrojov a vytvorení osnovy sa sústreďte na vytvorenie dobrých podmienok na písanie. Nezabúdajte ani na zálohovanie záverečnej práce, pretože nikdy neviete, kedy sa vám môže počítač alebo notebook pokaziť. Je lepšie radšej si to poistiť, ako potom plakať kvôli tomu, že ste prišli o koncept záverečnej práce.

Môžete sledovať príspevky pomocou RSS 2.0. Kommntáre a pingy sú aktuálne uzamknuté.