web analytics

Osobný blog

Každý chce vaše dobro. Nedajte si ho vziať!

Milión potencionálnych a ochotných kupujúcich, to sa musí citeľne prejaviť na strane zisku

Autor: admin - jan• 05•2016

Zaujímavý pohľad na úlohu utečencov v Európe priniesol jeden český web. Prinášam preklad článku:

Moja metóda je predovšetkým hľadanie chýb, eliminácia chýb, zbavenie sa iracionalizmu, odmietnutie hľadanie istôt. Mojou úlohou je hľadanie objektívnej pravdy. Takže moje poznanie o islame a moslimoch – v súvislostiach tejto publikácie – vychádza z problémov, ako praktických, tak teoretických. Hľadám pravdu, objektívne pravdivé, vysvetľujúce teórie. Nehľadám istoty, aj keď som omylný, stále hľadám objektívnu realitu, aby sa všetky tie škodlivé nepravdy o islame a moslimoch objavili a tak vylúčili.

To je moja úloha. Aj keď si nemôžem byť nikdy istý, či som sa nedopustil omylu, teda chyby, nemôžem si určiť istotu za cieľ, ale vždy musím mať pred sebou účel – hľadať objektívnu pravdu, viac pravdy, zaujímavejšie pravdy, zrozumiteľnejšie pravdy. Keď postupujem rozumne, s týmto úmyslom: že nehľadám istoty, nemôžem si neistotu určiť za cieľ. Existujú neisté pravdy – existujú dokonca pravdivé vety, ktoré pokladám za nepravdivé, ale neexistujú neisté istoty. Preto hľadám chyby, aby som ich korigoval. V tejto publikácii sa len domnievam, než viem, ale mojou metódou je kritická metóda. Vďaka tejto metóde sa potom chránim pred otázkami tých, ktorí by sa tak radi pýtali z pozícií filozofického relativizmu: „Čo je pravda?“ O islame a moslimoch.

Tak sa môžem zaoberať napríklad aj týmto problémom: vari nie je pre každého predajcu požehnaním, ak sa jeho záujem stretne s hladnými, avšak ochotne platiacimi kupcami? Milión prichádzajúcich do Nemecka je milión tých, ktorí budú nakupovať v obchodoch nemeckých obchodníkov. Tento milión ľudských jedinečných duší má špecifické potreby na zloženie a druh potravín, čo je požehnaním pre poľnohospodárov pestujúcich zeleninu, strukoviny a ovocie, a nielen pre nich, ale aj je požehnaním pre producentov dobytka a výrobcov mliečnych výrobkov a poľnohospodárov pestujúcich pšenicu. Ale nehovorme iba o potrave, hoci tá je jednou zo základných životných potrieb. Naznačme aj potreby tohto milióna niekde bývať, využívať rôzne služby spojené s užívaním bytov a domov, potrebu jazdiť za prácou, ale tiež využívať školský systém, atď.

Milión moslimských duší sa musia obliecť, takže pre nich budú šiť topánky, čiapky, hijab, niqáb, tiež nohavice, rukavice, šaty…

Milión ľudí bude chcieť zmysluplne využívať voľný čas.

Moslimky sa budú chcieť zdobiť, voňať a krášliť.

Moslimovia budú chcieť zarábať peniaze.

Preto ma veľmi mrzí, ba oveľa horšie, znechucujú ma diskusie v tomto duchu, keď mnohí apelujú, že zahaľovanie žien v Európe je neprípustné, uvažujú asi takto, to je rovnaké ako keby si niekto obliekol uniformu SS a prechádzal sa na verejnosti so vztýčenou pravicou alebo sa verejne promenádoval v uniforme ľudových milícií a pospevoval si údernícke piesne alebo sa vyzliekol donaha a chodil si po námestí. Iste uznáte, že ide len o bulvárne štekanie.

V bulvárnej tlači sa zase upozorňuje na to, že bojovníci DAIŠ znásilňujú inoverky, znásilňovanie je súčasťou islamskej viery, DAIŠ považuje znásilnenie za jeden zo základov svojho náboženského učenia. Bulvárna tlač a médiá nám neskrývane podsúvajú: Korán vyzýva k sexuálnym útokom na nemoslimské ženy, k ničeniu predislamskej histórie a pamiatok na ňu. Imámovia, s nimi aj vodcovia DAIŠ o tom presviedčajú radových bojovníkov. Ale aby autori týchto „zaručených správ“ doložili empiricky doložiteľná fakty, že moslimovia z DAIŠ páchajú ohavné zverstvá skutočne na základe výkladu Koránu a Mohamedových výrokov a textov učencov, to ti „novinári“ akosi zabudnú uviesť. Isteže sa radikálni moslimovia takto správajú, ale konajú z úplne iných pohnútok a náboženské motívy sú im k páchaniu ohavných zverstiev, zločinom proti ľudskosti len priehľadnou zásterkou.

Myšlienky, ktoré sa objavujú v predpojatých a polovičných textoch subjektívne odsudzujúce moslimov, čerpajú z hlbokej nevedomosti ohľadom islamu, a snáď plytkej znalosti a sotva povrchného štúdia náboženských textov a výkladu Koránu moslimskými učencami. Európania nepoznajúc východiskovú literatúru, ďalej potom samotný Korán si snáď ani neuvedomujú, onú paradoxnú situáciu, keď sa o súčasnom islame hovorí dokonca ako o plazivom Zlu alebo hrozbe pre Európu, ale vždy len v súvislosti radikálneho islamu, ktorý je v islamskom svete odmietaný, a je ním opovrhované a mnoho moslimov pred radikalizmom uteká alebo uvažuje odísť do bohatej Európy, aby sa stali kooperujúcou súčasťou Západnej kultúry.

Ako som uviedol, bystrí obchodníci chápu veľkú ekonomickú príležitosť, ktorá sa im ponúka. Zatiaľ preto nechápem konanie českých, ale aj maďarských, poľských a slovenských politikov, prečo neuvažujú ako napríklad bystrí Nemci. Pre nich je milión migrantov naozajstným požehnaním pre ich ekonomiku. Milión potencionálnych a ochotných kupujúcich, to sa musí citeľne prejaviť na strane zisku.

Na zbežný pohľad sa snáď môže zdať, proti väčšine kritických, až odsudzujúcich výrokov voči islamu nemožno nič namietať; všetky sú známe, a ako keby mali pravdivé jadro. Ale je na samotných moslimoch, aby oné výroky buď uviedli na pravú mieru, ak nie ich eliminovali a jasne preukázali ich lživosť. Nanešťastie pre moslimov, ale aj Európanov sa výroky o fanatickom, zlom islame stávajú prekvapujúcimi reprezentatívnymi výrazmi ducha dnešnej doby.

Pôvodný text vyšiel na http://www.shekel.cz/38650/milion-potencionalnich-a-ochotnych-kupujicich-to-se-musi-citelne-projevit-na-strane-zisku

Koniec prekladu.

Text som neuverejnil preto, že s ním bez výhrad súhlasím. Z dostupných správ totiž nemám pocit, že utečenci do Európy prišli s plnými vreckami peňazí, natešení, že ich tu môžu míňať za fazuľu, zeleninu a hovädzie. Zatiaľ totiž všade počúvam a čítam, ako sa im poskytuje pomoc a sociálne dávky, to všetko z daní vybraných od pracujúcich Európanov. A ak by aj chceli všetci začať pracovať, tak zoberú prácu doteraz pracujúcim Európanom, ktorí tak rozšíria už tak dosť veľké masy nezamestnaných. A len sa tak pýtam, čo by bolo pre Európu horšie. Milión utečencov alebo milión rozhnevaných domácich?

Po skončení druhej svetovej vojny nový nemecký minister financií rozdal všetkým Nemcom po tisícke nových mariek, aby tým naštartoval ekonomiku. Vari chce niekto Merkelovej pozývací list pre aziatov a afričanov interpretovať ako také isté naštartovanie ekonomiky? Vtedy sa jednalo o novú menu v novom štáte, teraz by išlo len o roztočenie inflačnej špirály, ergo odloženie problému ekonomiky do (krátkej) budúcnosti.

Milión utečencov by znamenalo ekonomickú príležitosť pre Európu vtedy, keby im z domova posielali každý mesiac apanáž, nie keby boli odkázaní na sociálne dávky od nás, domácich. Pretože ak majú utečenci v Nemecku (ale aj inde) kupovať domácu produkciu za sociálne dávky, teda za peniaze tých, ktorí tú produkciu pestujú a predávajú a zo zisku platia dane, z ktorých sú tie dávky, tak sa jedná o prachsprostú dotáciu. A ako končí dotovaná produkcia, máme skúsenosti.

Môžete sledovať príspevky pomocou RSS 2.0. Kommntáre a pingy sú aktuálne uzamknuté.