web analytics

Osobný blog

Každý chce vaše dobro. Nedajte si ho vziať!

Koľko ľudí zabije medik počas štúdia?

Autor: admin - aug• 23•2013

Praktická výučba medicíny Štúdium medicíny bezpochyby patrí medzi najnáročnejšie a najdlhšie štúdium vôbec. Trvá celkom šesť rokov a po absolutóriu sa síce zo študentov stávajú doktori, avšak bez skúseností a bez práva samostatne pracovať. Musí sa najprv všetko naučiť v nemocnici alebo v ordinácii pod vedením skúseného lekára a až potom môže samostatne pracovať. A je to tak správne. V medicíne ide totiž okrem iného hlavne o život.

Praktická výučba medicíny

Štúdium medicíny prebieha v zásade na všetkých lekárskych fakultách po celom svete podobne. V prvých dvoch rokoch sa medici k pacientom príliš nedostanú, pretože sa učia teóriu. Až od tretieho ročníka sú medici postupne zapájaní do praxe a učia sa rôznym praktickým zručnostiam ako je napríklad odber krvi, podávanie liekov alebo polohovanie pacienta. Hoci tieto oblasti patrí skôr do repertoáru ošetrovateliek (teda sestier), je dôležité, aby aj budúci lekár dokázal pichnúť injekciu, odobrať krv a podať liek. Polohovanie pacientov je dôležité nielen z hľadiska prvej pomoci, ale aj pre účely rôznych vyšetrení, ktoré sa vykonáva v nemocniciach či v ambulanciách.

Budúci medici sú vždy pod dohľadom skúseného lekára a nevykonávajú žiadne úkony, ktoré by mohli pacienta poškodiť, samostatne. Navyše dnes existuje aj celý rad trenažérov (nafukovacie panny, a pod), na ktorých si možno jednotlivé postupy a techniky odskúšať.

V prípade záujmu môže medik vypomáhať na oddelení v úlohe ošetrovateľa alebo sa zúčastniť aj operačných zákrokov ako divák či druhá asistencia, kde bude držať háky a naučí sa základnú orientáciu v operačnom poli, čo sa mu bude v ďalšej chirurgickej praxi hodiť.

Aká je teda odpoveď na otázku?

Počas štúdia sa medici učia aj vykonávanie praktických úkonov na pacientoch, ktoré sú ale vždy vykonávané pod dohľadom skúsených lekárov a sestier a navyše s predchádzajúcim súhlasom pacienta. Medik teda žiadneho pacienta počas štúdia nezabije. Naopak sa naučí vykonávať základné vyšetrenia, komunikovať s pacientmi a zdravotníckym personálom a dostane sa mu kvalitná príprava na jeho budúce povolanie.

Môžete sledovať príspevky pomocou RSS 2.0. Kommntáre a pingy sú aktuálne uzamknuté.