web analytics

Osobný blog

Každý chce vaše dobro. Nedajte si ho vziať!

Colné a deklaračné služby

Autor: admin - jan• 21•2014

V minulosti som sa aktívne zaoberal dovozom tovaru zo zahraničia a celkom dosť času a energie zaberalo vybavovanie všetkých potrebných colných formalít. Vďaka členstvu Slovenska v Európskej únii a Schengenskej dohode je situácia podstatne jednoduchšia, ale stále je dosť dokumentov, ktoré treba Colnej správe predkladať. V malej firme je výhodné „posunúť“ všetko externej firme.

Voľný pohyb osôb a tovaru v rámci EÚ znamená, že teraz pri dovoze tovaru z Rakúska nemusím z firmy na špedíciu a colnicu, nemusím na hraniciach predkladať dokumenty colníkom rakúskym ani slovenským a po príjazde do cieľa nemusím opäť na colnicu a deklarovať tovar, vyplatiť colný dlh skladajúci sa z cla a DPH a až potom mi prepustia tovar do obehu na Slovensku. No voľný pohyb tovaru neznamená, že ako firma môžem voziť tovar odkiaľ chcem, koľko chcem a nemusím nič papierovať.

Výber DPH v rámci EÚ

Aj v rámci EÚ majú jednotlivé štáty svoju colnú správu a vlastný výber DPH. Preto je potrebné pri medzištátnom obchode s tovarom spracovávať okrem súhrnného výkazu DPH a daňového priznania k DPH aj dokumenty zvané intrastat hovoriace aký tovar v akom množstve bol do ktorého štátu dodaný. Keďže sa často jedná o časove náročnú činnosť, môže byť výhodou obrátiť sa na špecializované firmy, ktoré to „zmáknu“ za vás.

Zákon každej krajiny osobitne reguluje aj kontrolu a evidenciu pri obchodovaní s liehom a vyberá spotrebnú daň z liehu. Je dobré tieto zákony dobre ovládať a najmä dodržiavať, pretože v opačnom prípade hrozia firme vysoké pokuty.

Colné služby pri podnikaní v druhej krajine

Dodržiavanie zákona môže byť problémom najmä vtedy, ak podnikáte v inej krajine, napríklad v Českej republike. Aj pri najlepšej vôli nedokážete poznať tamojšie zákony tak dobre, ako vo svojej domovine a najmä ich zmeny. Vtedy sa veľmi hodí využiť dobre fundovanú miestnu firmu, ktorá za vás starosti s clom a DPH vybaví za vás bez rizika omylov z neznalosti. Vy sa môžete tak venovať samotnému obchodovaniu a zarábaniu peňazí.

Môžete sledovať príspevky pomocou RSS 2.0. Kommntáre a pingy sú aktuálne uzamknuté.