web analytics

Osobný blog

Každý chce vaše dobro. Nedajte si ho vziať!

Základné imanie nie je depozit

Autor: admin - jún• 22•2015

Občas sa médiami mihne správa, ktorá vykresľuje podnikateľov ako podvodníkov, ktorí okrádajú náš štát na daniach. A jedno, či sa spomínajú živnostníci alebo eseročky. Hoci práve u spoločností s ručením obmedzeným občas počuť, že ručia len piatimi tisíckami a to je málo, keď narobia dlhy na stotisíce. Takéto názory sú prijateľné z úst krčmových expertov, ale neobstoja od ľudí, u ktorých očakávate istý stupeň inteligencie a vzdelania.

Živnostník, oficiálne osoba samostatne zárobkovo činná, je zodpovedná za svoje záväzky (dlhy) celým svojí majetkom. Čo v prípade ženatého remeselníka, pracujúceho na objednávku napríklad Váhostavu, znamená celým majetkom celej rodiny. A záväzok vznikne napríklad tak, že odrobíte celý mesiac, zaplatíte si osobné ochranné pracovné pomôcky, náradie, za mobil. Na konci mesiaca vystavíte faktúru, ktorú vám roky nikto nezaplatí a tiež musíte zaplatiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. A daň Daňovému úradu. Ak nemáte úspory a neprišla platba, tak nezaplatíte. A teda ani nemáte nárok na maródku v prípade úrazu, ani na invalidný dôchodok a súčasne sa vám dlh hromadí, narastá, až vás navštívi exekútor. A zoberie strechu nad hlavou. Celej rodine.

Nikto nezačína podnikať s tým, že nebude prosperovať a bude vyrábať dlhy. Poučený podnikateľ už ale vie, že to nezáleží od neho, ale od vecí, ktoré neovplyvní, lebo ich ovplyvňujú vplyvní tohto štátu.

Opatrný podnikateľ či poučený živnostník namiesto živnosti založí/si nechá založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Stačí zobrať päť tisíc eur, vložiť ich do banky a (nechať) spísať zakladateľskú listinu pri jedinom spoločníkovi alebo spoločenskú zmluvu pri viacerých spoločníkoch. A tými piatimi tisíckami ručiť za prípadné dlhy.

Aspoň tak si to predstavuje väčšina laikov.

A to je chyba.

Na to, aby ste sa stali majiteľom sro nepotrebujete disponovať piatimi tisíckami eur. A už vôbec vám nemusia patriť. Pre založenie firmy si ich môžete požičať a po jej založení vybrať z banky do pokladne a vrátiť. Alebo môžete kúpiť už hotovú novozaloženú firmu, ktorá nemusí mať päť tisíc eur v banke. Ani v pokladni.

A žiadna firma nemá v banke na osobitnom účte 5.000.- EUR ako ručenie za svoje záväzky.

Päť tisíciek euráčov je minimálne základné imanie pre založenie sro. V ideálnom prípade podnikateľ ich vloží do banky, nechá si založiť firmu. Po obdržaní výpisu z obchodného registra začne nakupovať reklamu, počítač, nábytok… a všetko platí z firemného účtu. V banke neostane takmer nič.

Čím ručí firma za svoje dlhy?

Väčšina pivných skautov, kritizujúca podnikateľov, ktorí okrádajú štát, teda Fica s jeho Smerom, vám povie, že firma ručí piatimi tisíckami základného imania, ktoré vložila do podnikania.

Lenže päť tisíciek sa zmenilo na vybavenie (počítač, nábytok..) a boli minuté za služby (reklama, letáky, poštovné, internet…).

Základné imanie nie je depozit, nie je to úloženka. Nie sú to peniaze, ktoré ležia bez úžitku kdesi na bankovom účte a čakajú, až firma bude bankrotovať, bude dlžná, aby sa použili na splatenie dlhu. Ako si to myslia tupci.

Základné imanie je položka v účtovníctve a peniaze, ktoré ho tvorili na začiatku, sa použili na rozvoj podnikania, na výplaty zamestnancov, na nákup tovaru a služieb. V optimálnom prípade podnikania po pár mesiacoch po rozbehu podnikania začne firma inkasovať tržby a zmení prácu na peniaze. Takže súčet peňazí a majetku (tovar na zásobe, výrobky, vybavenie) prevyšuje sumu základného imania. A firma ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom. Firma so základným imaním päť tisíc môže mať majetok za sto tisíc eur.

Lenže takáto firma nebankrotuje.

A keď bankrotuje firma so základným imaním (účtovným zápisom) sto tisíc eur a v skutočnosti nemá žiadny majetok ani peniaze (lebo peniaze minula na služby a výplaty, majetok je na úver či leasing), v skutočnosti teda neručí ničím.

Hodnota základného imania nepredstavuje žiadnu záruku za dlhy spoločnosti. Myslite na to, keď nabudúce budete pri zvetralej desiatke nadávať, že štát povoľuje podnikať každému, stačí, že ručí za svoje veľké dlhy piatimi tisíckami.

Môžete sledovať príspevky pomocou RSS 2.0. Kommntáre a pingy sú aktuálne uzamknuté.