web analytics

Osobný blog

Každý chce vaše dobro. Nedajte si ho vziať!

Začína obchodná vojna o Ukrajinu

Autor: admin - feb• 26•2014

Nové ukrajinské vedenie nutne potrebuje rýchlu finančnú pomoc vo výške cca 35 mld USD, ktorá by štát udržala nad vodou. EÚ a USA už s novým vedením rokujú o sprostredkovaní pôžičiek od Medzinárodného menového fondu a o usporiadaní medzinárodnej darcovskej konferencie. EÚ a USA samozrejme ponúknu finančnú pomoc, ale vzhľadom k veľkosti ukrajinskej ekonomiky a jej rozvrátenosti bude musieť byť astronomická. Má EÚ, balancujúca na hrane krízy, k niečomu takému prostriedky? A aké podmienky si MMF a Svetová banka za pôžičku nadiktujú? Budú ich noví ukrajinskí politici schopní splniť, aby proti sebe nepoštvali obyvateľstvo? Poznámka na okraj: ak dostane Kyjev zvlášť výhodné úvery, nevyvolá to len ďalšie trenice vnútri EÚ? Španielsko, Grécko, Cyprus proti tomuto zvýhodneniu môžu začať tvrdo protestovať.

Prvá fáza vojny medzi Ruskom a EÚ sa udeje na poli ekonomickom.
Ako USA a EÚ začnú podporovať Kyjev, tak Rusko začne na oplátku finančne podporovať Krym a Charkov. Čo sa týka „vzbúreneckej“ západnej Ukrajiny, obmedzí s ňou obchodný styk na nevyhnutné minimum. Naopak, Kyjev sa bude snažiť znižovať svoju energetickú závislosť na Moskve a postupne bude znižovať odber ropy a zemného plynu z Ruska. Inými slovami, obchodná vojna o Ukrajinu práve začína.

V obchodnej vojne je oveľa výhodnejšia pozícia Ruska:

1. na rozdiel od EÚ je Rusko jednoliaty štát, takže nehrozí, ako v prípade pomoci Kyjevu, žiadne právo veta, ktoré môžu uplatniť Cyprus, Španielsko, Portugalsko a ďalšie krajiny

2. Rusko je „svojim“ ochotné a schopné pomôcť okamžite a bez akýchkoľvek podmienok

3. Rusko môže byť odbytiskom tovaru pre „svoju“ časť Ukrajiny, čo sa o EÚ a USA povedať nedá

4. Východ Ukrajiny je ekonomicky silnejší a ekonomicky stabilizovanejší, ako Západ.

Na záver zásadná otázka: „Môže prerásť obchodná vojna až do ozbrojeného konfliktu“? Rusko, podľa môjho súdu, vojensky zasiahne až vtedy, keď na území Krymu či Charkova začne tiecť „ruská krv“. Zatiaľ to vyzerá tak, že nacionalisti na západnej Ukrajine nie sú pripravení na žiadne zmierenie medzi východom a západom krajiny. Keď im umiernení radili, aby pristúpili na kompromis s východnou Ukrajinou, ktorá ich „prevrat“ nechce a odmieta, neposlúchli a naopak zrušili platnosť zákona o jazykovej politike zavádzajúceho status regionálneho (rozumej ruského) jazyka.

Pokladám to za veľmi zlé znamenie a pri ďalšej eskalácii napätia môže vzniknúť situácia, kedy vo východných oblastiach Ukrajiny sa plánované voľby vôbec konať nebudú, resp. budú obyvateľstvom bojkotované a východná Ukrajina ich následne vyhlási za nelegitímne. Kyjev tam vyšle ozbrojené zložky, aby východ spacifikovali, začne tiecť krv a Rusko – skôr či neskôr – vojensky zasiahne. Pôjdu USA a EÚ do vojny s Ruskom kvôli Ukrajine je otázkou, na ktorú si musí láskavý čitateľ odpovedať sám.

Súhrnne povedané: občianska vojna bude nevyhnutná vtedy, ak na oboch stranách prevládnu jastrabi, ktorí budú chcieť dať druhej strane „poriadnu príučku“.

– See more at : http://www.blisty.cz/art/72308.html

Môžete sledovať príspevky pomocou RSS 2.0. Kommntáre a pingy sú aktuálne uzamknuté.