web analytics

Osobný blog

Každý chce vaše dobro. Nedajte si ho vziať!

Slovák sa súdi v Kuuvaachte o svoju národnú identitu

Autor: admin - nov• 02•2016

Svetovou tlačou otriasa škandál. Vláda ázijského štátu bráni občanovi Slovenska v uplatňovaní svojej národnej identity. Slovák podal na súd žalobu a žiada v nej, aby mu oficiálne miesta rasisticky nebránili správať sa ako Slovákovi. Tým, že mu bránia správať sa prirodzene, mu bránia v jeho základných ľudských právach a žiada nápravu.

Slovák sa do tejto moslimskej krajiny dostal legálne, so všetkými potrebnými dokumentami a v súčasnosti tu žije s dočasným povolením na pobyt. V krajine pracuje tiež legálne a doteraz s ním jeho zamestnávatelia ani úrady nemali nijaký problém. Slovák znášal všetky miestne zvyklosti a odlišnosti od stredoeurópskej kultúry, ale v súčasnej dobe sa cíti utláčaný a nazval postoj úradov aj zamestnávateľa rasistickým.

O čo ide? Slovák vyrastal dlhé roky vo svojej domovine a súčasťou jeho národnej a kultúrnej identity sa stalo pravidelné popíjanie slivovice či borovičky. Okrem povznesenia nálady a teda lepšieho znášania panských huncútstiev aj vrtochov manželiek má pravidelný príjem alkoholu dobrý vplyv na celkové „postavenie“, teda aj na plnenie manželských nočných povinností. Súčasne pomáha lepšie tráviť ťažké jedlá na báze bravčového mäsa a tiež má vynikajúci liečebný účinok na prechladnutie, bolesti zubov a iné neduhy.

woman

Už od počiatku pobytu v tejto krajine so zákonmi vychádzajúcimi z koránu Slovák pociťoval istú dávku diskriminácie, kedy nebolo možné kúpiť v obchodnej sieti ani bravčové koleno ani iné pochúťky zo šťavnatého mäska domáceho maznáčika z chlieva a nedostupnosť borovičky a slivovice pripisoval istým zásobovacím ťažkostiam. Keď si zaistil dodávky obľúbených súčastí sviatočných aj všedných dní vo svojej domovine, narazil na útlak zo strany polície a súdov.

Údené bravčové koleno aj fľaša slivovice mu boli zabavené. Viac krát, zakaždým keď si na lavičke pripil na zdravie svojich rodákov z fľaše slivkami voňajúcim nektárom, bol zaistený políciou a predmetná nádoba mu bola bez náhrady odobratá.

Dotknutý Slovák sa obrátil na súd. V tomto moslimskom štáte útočia úrady na jeho identitu, odopierajú mu jeho stotožnenia sa s jeho národnými a kultúrnymi tradíciami. Vo svojej žalobe argumentuje tým, že to, že má „pod čapicou“, teda na vlasoch, nijako neobmedzuje ani neohrozuje nikoho, jedná sa čisto len o jeho súkromnú a osobnú kultúrno-identickú svojbytnosť. Pri súčasnom prístupe oficiálnych inštitúcií k jeho osobe sa cíti obmedzovaný vo svojich ľudských právach a považuje útoky na svoju osobu za rasovo motivované.

Predstavitelia medzinárodných multi-kulti a ľudskoprávnych organizácií pozorne sledujú vývoj súdneho konania aj postoje vlády k celej záležitosti a nabádajú k odstráneniu prejavov rasovej a kultúrnej neznášanlivosti voči prisťahovalcom do krajiny. Niektoré z nich tiež pripomínajú, že až do súčasnej doby nebol v krajine postavený jediný kresťanský svätostánok, v ktorom by mohli prisťahovalci slobodne realizovať svoje vierovyznanie. Zahraniční komentátori pripomínajú, že sa očakáva vstriecny krok vlády aj súdov a že je potrebné brať ohľad na kultúrne a sociálne potreby ľudí z ostatných krajín. Občania krajiny musia pochopiť, že len multikulturalizmus je jedinou správnou cestou pre celú krajinu a že musia s pochopením pristupovať ku všetkým ľuďom iných národností. Agresia, násilie a neznášanlivosť tu nemá priestor.

Môžete sledovať príspevky pomocou RSS 2.0. Kommntáre a pingy sú aktuálne uzamknuté.