web analytics

Osobný blog

Každý chce vaše dobro. Nedajte si ho vziať!

Prečo minister financií klame?

Autor: admin - jan• 09•2018

Pozrieť si správy v televízii i len na okamih je niekedy o zdravie. Len nedávno som zazrel na verejnoprávnom kanále (aké príznačné označenie) krátku reportáž o daňových licenciách firiem. Na grc mi je z nášho ministra financií a z jeho vyjadrení na kameru. A navyše mu to sprostejšia väčšina národa aj žerie. Asi len pre ňu sú určené jeho výlevy, lebo normálny človek by mu nedal ani kľúče od kancelárii vo svojej firme, kde sa eviduje WC papier.

Ja si nemyslím, že platiť dane je zlé. Ak sú dane primerané, tak je ich platenie nie len povinnosťou, ale aj cťou. Keď človek vidí vzorne upratané a udržiavané cesty, vidí fungujúce zdravotníctvo a školy vzdelávajúce šikovných ľudí, zaplatí tie dane aj rád. No ak vidí diery na cestách a roztrhnutú pneumatiku na aute so zaplatenou cestnou daňou, ak si musí nosiť WC papier do nemocnice a školáci netušia ako sa počíta trojčlenka, niečo je zhnité v štáte našom.

A minister financií bez ostychu povie do televízie, že daňová licencia bola zavedená preto, aby sa niektoré firmy nevyhýbali plateniu daní a platili tak isto, ako tie poctivé firmy. Toho ešte nikto nezažaloval?

Kedy firma platí dane? Dane zo zisku? No keď má zisk. A kedy má zisk? Keď má výdavky nižšie, ako príjmy. Keď neinvestuje, keď nevypláca služné mzdy, keď šetrí na údržbe a kancelárskom vybavení, keď neposiela ľudí na školenie. Alebo keď zarába nehorázne peniaze, napríklad pri obchodoch so štátom.

No ak slušná firma slušných majiteľov sa chová slušne k svojím zákazníkom aj zamestnancom, keď ich nezdiera, nemanipuluje, keď pýta primerané ceny a vypláca primerané mzdy (a z nich platí odvody aj dane zo mzdy si platia pracovníci), tak ten zisk môže byť relatívne malý a možno aj žiadny. To ale neznamená, že firma neplatí poctivo dane. Dane zo mzdy, odvedená DPH a spústa iných poplatkov môže presiahnuť aj stonásobok daňovej licencie. No ak firma s primeranými tržbami všetok prevádzkový zisk investuje do platov, školení, slušných pracovísk pre svojich ľudí aj do splácania úverov, tak zisk jednoducho nemá. Ale zaplatí „daň zo straty“ a minister financií, platený z našich daní, ju označí ako nepoctivú, ktorá sa vyhýba plateniu daní. Grc.

A tento človek dostane ocenenie ako európsky minister financií roka. Jdu blejt, velebnosti.

Môžete sledovať príspevky pomocou RSS 2.0. Kommntáre a pingy sú aktuálne uzamknuté.