web analytics

Osobný blog

Každý chce vaše dobro. Nedajte si ho vziať!

Oči – brána k celému ľudskému telu

Autor: admin - feb• 24•2017

Zrak je najviac používaný zmysel, bez ktorého si život ani nevieme predstaviť. Ide o najstarší základný orgán, ktorý mali už živočíchy žijúce pred 500 miliónmi rokov.

Aj oči, tak dôležitý orgán, môže postihnúť nespočetne veľké množstvo chorôb. Poruchy a očné choroby sú už na dennom poriadku a trápia mnohých. Napr. takou krátkozrakosťou trpí skoro 30% Slovákov a sivý zákal sa po 65. roku života objaví u každého druhého človeka.

Čo je krátkozrakosť?

Ide o najčastejšiu refrakčnú chybu, pri ktorej sa lúče lámu pred sietnicou a teda na sietnici vznikne obraz neostrý. Ako sa krátkozrakosť prejavuje? Predmety, ktoré sa nachádzajú vo vašej blízkosti, vidíte bez najmenšieho problému. Ťažkosti však nastávajú, keď sa rozhodnete zaostriť na niečo v diaľke. Prečítať nápis na tabuli, či názov obchodu, alebo ulice pre vás už nie je tak jednoduché.

Vznik krátkozrakosti/myopie

Jedným z dôvodov krátkozrakosti môže byť dedičnosť. Myopia však vôbec nemusí byť vrodená. Dá sa aj získať v priebehu života. Za príčinu sa považujú infekčné chorenia, nadmerné zaťažovanie očí, zlá výživa či zlé osvetlenie a iné.

Delenie krátkozrakosti

1. Ľahký stupeň – očné pozadia zostáva bez zmeny.

2. Vysoká krátkozrakosť –očné pozadie sa mení, predstavuje problém, pretože môže viesť aj k slepote.

3. Vrodená krátkozrakosť – zvyčajne sa tento typ myopie nededí a spája sa s predčasným pôrodom.

Náprava či usmerňovanie krátkozrakosti

Po vyšetrení vám lekár predpíše okuliare alebo šošovky pre celodenné použitie. Ak sa však ukáže, že je vaša porucha slabšia, nemusíte okuliare používať počas celého dňa, ale iba v istých chvíľach pri konkrétnych činnostiach.

Okrem iného sa obľúbené stalo aj chirurgické odstránenie očnej vady, na ktoré sa podujíma stále čoraz viac ľudí. Avšak nie každý typ myopie je skutočne operovateľný, a to v tom prípade ak trpíte myopiou ťažkou či vysokou.

Moderná medicína však dokáže často robiť zázraky a pri pravidelných návštevách očného lekára sa človek dokáže chorobách vyhnúť či podchytiť ich v správny moment. Podľa odborníkov by aj zdraví ľudia, bez problémov s očami a zrakom, mali navštíviť očného lekára aspoň raz ročne. Lekári totiž vďaka rozličným vyšetreniam dokážu odhaliť nielen očné choroby a vady, ale častokrát zásluhou očí prídu aj na ochorenia tela. Aj tu totiž očividne platí, že oči sú bránou k celému človeku.

Môžete sledovať príspevky pomocou RSS 2.0. Kommntáre a pingy sú aktuálne uzamknuté.