web analytics

Osobný blog

Každý chce vaše dobro. Nedajte si ho vziať!

Návšteva strednej školy a mešity nie je povinná

Autor: admin - nov• 11•2013

islam Českou republikou nedávno „otriasol“ škandál, pri ktorom opustili strednú školu dve zahraničné študentky, vraj sa cítili diskriminované, pretože nemohli nosiť svoju islamskú šatku na hlave. Zástupkyňa školy sa vyjadrila, že nemôžu podľa vnútorných pravidle školy dovoliť, aby ktokoľvek zo študentov sedel v triede s čiapkou, kapucňou alebo inou pokrývkou hlavy.

V reportáži jednej z českých televízií sa „poškodená“ študentka vyjadrila, že sa cíti nesvoja, nekompletná, keď nemôže mať na hlave svoju šatku, uviazanú islamským spôsobom. Na margo celého prípadu sa vyjadrovali aj ľudia, ktorých by sme mohli nazvať „aktivisti“. Vraj postup strednej školy môže vzbudzovať znaky neznášanlivosti a zásah do integrity oboch zahraničných študentiek, tuším že zo Somálska.

islam

Podobné problémy nedávno riešilo aj Francúzsko. A myslím, že s nimi zápasí aj Nemecko. Väčšina štátov sa snaží zachovať „politicky korektne v duchu multi-kulti“. A potom sa môže stať to, čo sa stalo v Belgicku. Že mladí moslimskí prisťahovalci vyhlásia, že oni namiesto demokracie chcú islam a že ak sa to belgičanom nepáči, môžu sa z Belgicka vysťahovať.

Moslimovia utekajú z krajín, kde vládne islam a kde sú nespokojní, do krajín, ktoré nemajú nič s islamom spoločné a potom sa tam snažia zavádzať islamské pravidlá. Prečo dočerta neostali doma? Prečo neserú doma? A keď už teda z islamskej krajiny zdrhnú, prečo chcú ten istý islam zaviesť v hostiteľskej krajine? Keď niekto príde ku mne na návštevu, tak v mojom byte sa bude chovať slušne, podľa mojich pravidiel, lebo s ním inak vyrazím dvere, hneď po tom, ako mu vyrazím zuby.

Navštevovanie strednej školy, ani návšteva akejkoľvek európskej krajiny, nie je ničím povinným, ani pre zahraničných študentov, či už sú to moslimovia, hinduisti alebo budhisti či iní „isti“. Môžu byť radi, že im akákoľvek európska vláda z peňazí svojich európskych občanov umožní sa tu vzdelávať a nadobudnúť vedomosti, ktoré by v domovskej krajine nikdy nezískali. Spomínate si na moslimami ovládaný Afganistan? Dievčatá a ženy, ktoré chceli chodiť do školy, boli prenasledované a dokonca kyselinou znetvorené. A títo ľudia si tu budú sťažovať, že podľa našich pravidiel nie je dovolené nosiť pokrývku hlavy v triede? Naložiť do lietadla a naspäť domov, s tabuľou „Chcela študovať“ na krku! Nech si užije slobody vo vlastnej krajine!

moslim

Navštevovať školu je možnosť, nie povinnosť. A pre jej návštevu je nutné splniť niekoľko podmienok. Medzi iným prospech, zloženie prijímacej skúšky a prijatie školského poriadku. Ak sa mi to nepáči, do takej školy nenastúpim. Ale nie, naši „moslimskí hostia“ sa nechajú na takúto školu prijať a potom lezú do televízie s tým, ako je im ubližované, keď nemôžu nosiť šatku!

Skúste v ktorejkoľvek krajine navštíviť mešitu. Podmienkou je pre ženy zakryť vlasy, zakryť plecia, zakryť nohy a pre všetkých vyzuť sa! A ani nemusíte byť v moslimskej krajine! Dokonca aj v Európe, keď chcete navštíviť mešitu, musíte súhlasiť s ich pravidlami, inak je vám vstup odopretý. Návšteva mešity nie je povinná.

A nejaké študentky nám tu budú rozprávať o diskriminácii?

Môžete sledovať príspevky pomocou RSS 2.0. Kommntáre a pingy sú aktuálne uzamknuté.