web analytics

Osobný blog

Každý chce vaše dobro. Nedajte si ho vziať!

Manažér ako lokomotíva či strojvodca?

Autor: admin - jan• 28•2013

Manažér ako lokomotíva či strojvodca? V každej firme musí byť aspoň jedna vedúca osobnosť. Niekto, kto určuje smer, ciele a metódy dosahovania cieľov firmy. V malých firmách je to zvyčajne majiteľ či spolumajitelia, ktorí súčasne plnia funkciu manažérov, vo väčších firmách najatí manažéri. No zaujímali ste sa niekedy, akým spôsobom títo manažéri pracujú? Sú lokomotívou či rušňovodičom?

Na prvý pohľad možno väčšina z vás odpovie, že manažér musí byť tou lokomotívou, čo ťahá celý vlak firmy za sebou, určuje smer a rýchlosť, ako a kam má firma napredovať. A hoci sa zdá táto úvaha logická, je celkom nesprávna.

Zoberme si firmu, idúcu svojou líniou ako dobre rozbehnutý vlak. Rušeň ťahá za sebou vozne stále vpred. Príde kopec, menší zádrhel, majiteľ zaberie a vlak ide stále vpred. Príde iný problém a šéf opäť zaberie, potiahne celú firmu za sebou. No po čase šéf už nič iné nerobí, len ťahá a ťahá a ostatní vo firme, vozne, sa len vezú. Však keď bude treba, šéf zaberie, potiahne celú firmu zas.

Oveľa správnejšie je, keď je šéf rušňovodičom. Teda kontroluje, ako rušeň ťahá, odhaľuje slabé miesta, tam kde to drhne, naolejuje to. Na ťahanie tam má iných, prácu má dobre rozdelenú a iba kontroluje, či sa všetko plní podľa plánov a pokynov. Pretože nie je zaneprázdnený ťahaním tých, čo sa len vezú, má čas a priestor kontrolovať celú firmu, odhaľovať slabé miesta a „namastiť ich“ alebo inak odstraňovať problémy.

Pozdáva sa vám druhý spôsob ako efektívnejší? Aj mne. Prečo ale potom majitelia a manažéri dávajú prednosť tomu byť lokomotívou?

Pretože si tak pripadajú dôležitejší. Užitočnejší. Myslia si, že oni sú tí, čo rozhodujú o tom, kam a ako firma bude smerovať.

A ako rýchlo a jednoducho tieto dva druhy manažérov od seba rozoznáte? Manažér rušeň nemá nikdy čas, je zaneprázdnený vždy a všade, lebo bez neho by sa firma zastavila.
&manažér rušňovodič má vždy čas, venuje sa koncepčným veciam a na ťahanie firmy má vybraných vhodných ľudí.

Tí prví sú zaneprázdnení a tí druhí sú efektívni.

Kam by ste chceli patriť vy?

Môžete sledovať príspevky pomocou RSS 2.0. Kommntáre a pingy sú aktuálne uzamknuté.