web analytics

Osobný blog

Každý chce vaše dobro. Nedajte si ho vziať!

Konferencia – Rozdiel je v leadershipe

Autor: admin - mar• 26•2015

Každú prácu, vrátane tej manažérskej, môžete robiť dvomi spôsobmi. Buď ju robíte správne alebo ju robíte dobre. Môžete ju robiť podľa príručiek alebo podľa seba. Môžete sa ju učiť za pochodu a na vlastných chybách. Alebo sa môžete učiť od skutočných talentov a nechať sa viesť.

Dobrí manažéri svoje týmy riadia, tí najlepší ich vedú. Skutočný manažér neťahá svojich ľudí, skutočný manažér sa postará, aby jeho ľudia mohli pracovať. Vytvára priestor pre uplatnenie, podporuje vo výkone a nezabúda na sociálny rozmer svojej práce.

Sú manažéri, ktorí si neochvejne presvedčení o svojich kvalitách a a nenahraditeľnosti. A potom sú ľudia, ktorí sú si vedomí svojich nedostatkov a pracujú na ich odstránení. Títo nemajú problém zúčastniť sa vzdelávacích akcií a kurzov, aby zlepšili svoje silné stránky a potlačili prejavy slabých.

Takouto vzdelávacou akciou je aj konferencia na tému leadership, na ktorej prednášajú ľudia, ktorí si teóriu overili v praxi a sami dosiahli vynikajúce výsledky. A navyše svoje skúsenosti vedia odovzdať ostatným tak, aby im tiež pomohli dosiahnuť podobné úspechy.

Že takéto konferencie prinášajú úspechy tým, ktorí sú ochotní a schopní na sebe pracovať, svedčí zoznam nedávnych konferencií a výsledky minulých ročníkov. Na tento ročník je už prihlásených sto účastníkov a zvyšné voľné miesta čakajú na vás! Môžete sa sami presvedčiť, či správne chápete rozdiel medzi vedením a riadením týmu, či máte všetky predpoklady na dobrého manažéra.

Zopár šťastlivcov sa ako skvelý vodca narodí, my ostatní sa to môžeme od nich naučiť. Naše manažérske skúsenosti a znalosti sú tým, čo naše firmy odlišuje od konkurencie. To je tá „tajná prísada“ podnikania, ktorá môže rozhodnúť, či sa naša firma zaradí do radu úspešných alebo húfu tých, ktoré svoje poslanie na trhu nezvládli. Konferencia so skúsenými rečníkmi to nie sú len prednášky, to sú debaty, do ktorých sa účastníci aktívne zapájajú a absorbujú nie len atmosféru, ale aj znalosti. Zostane už len na vás ich potom preniesť do vašej riadiacej praxe.

Môžete sledovať príspevky pomocou RSS 2.0. Kommntáre a pingy sú aktuálne uzamknuté.