web analytics

Osobný blog

Každý chce vaše dobro. Nedajte si ho vziať!

Jazykové preklady nechávam na špecialistov

Autor: admin - sep• 02•2015

S cudzími jazykmi sa stretávam už od malička. Moji rodičia boli každý inej národnosti, ako to už v bývalom Československu bolo občas zvykom. A tak som s každou starkou hovoril inou rečou a slovenčinu som sa musel v škole poriadne naučiť. A do toho ma ešte nútili ovládať nemčinu a ruštinu. Aby toho nebolo málo, po otvorení hraníc som sa sám ešte podujal zvládnuť aj anglický jazyk. No hotový Babylon.

Prvý skutočný problém som zažil, keď som mal obchodné rokovania s maďarskými partnermi. Veľmi rýchlo sa ukázalo, že bežná znalosť cudzieho jazyka môže skončiť, keď neovládate odbornú a obchodnú terminológiu. Vtedy ma z biedy vytrhla kolegyňa, rodená Maďarka, hoci občas musela hľadať v pamäti to správne slovenské slovo vo vete, ktorú mi chcela preložiť.

O pár rokov neskôr som absolvoval odborné školenie a stáž v Mníchove a celému kurzu bola k dispozícii prekladateľka, ktorá cez deň plynule tlmočila výklad našich lektorov a večer prekladala písomné podklady a prílohy, ktoré sme už ráno dostali rozmnožené. A hoci som mnohému z výkladu rozumel, stačilo pár slov na to, aby som mal „diery“ z prednášanej témy. Vtedy som si naplno uvedomil, že v obchodnom styku sa nedá veľmi spoliehať na jazykové znalosti zo strednej školy a že odborné výrazy môžu neskúseného prekvapiť.

Slovensko je malá krajina a slovenčina málo rozšírený jazyk. Veď je nás niečo cez päť miliónov, pritom angličtinou hovorí asi miliarda ľudí, pre ktorých je to materská reč. Okrem Severnej Ameriky a Veľkej Británie sa ňou dohovoríte aj v Indii, Číne, Austrálii a ďalších „menších“ krajinách. Nečudo, že aj knihy a časopisy vychádzajú v týchto jazykoch v oveľa väčšom rozsahu, ako sme u nás naučení a mnohá odborná literatúra v inom jazyku ani nie je dostupná. A ak z takej malej krajiny, ako je Slovensko, chceme robiť trochu väčší biznis, tak sa len so slovenčinou ďaleko nedostaneme. Hneď za humnami máme tri krajiny, kde sa hovorí nemecky a o kus ďalej už vládne obchodnému svetu angličtina, na južnej pologuli zase španielčina.

Jeden človek nemôže zvládať všetko, aspoň nie všetko poriadne. Buď sa vyznám vo svojom obore a nevyznám sa dostatočne v jazykoch, alebo sa sústredím na dokonalú znalosť jazyka, ale prestanem zvládať svoju odbornosť. Moja voľba je jasná: ak potrebujem bez nedorozumení komunikovať s obchodnými partnermi v cudzom jazyku, pomáha mi v tom prekladateľská agentúra. Môžem sa spoľahnúť na tlmočenie na stretnutiach alebo na dokonalý servis pri jazykových prekladoch obchodných a právnych dokumentov. A sám sa môžem sústrediť na svoj biznis.

Môžete sledovať príspevky pomocou RSS 2.0. Kommntáre a pingy sú aktuálne uzamknuté.