web analytics

Osobný blog

Každý chce vaše dobro. Nedajte si ho vziať!

Európsky súd: Web je zodpovedný za komentáre pod článkami

Autor: admin - jan• 29•2014

Diskusie na spravodajských portáloch sú problematickým miestom. Síce zvyšujú čítanosť webu a tým aj zisk z reklamy, ale tiež hrozí, že sa zvrhnú do vlny urážok a napádania. O takomto prípade rozhodoval Európsky súd pre ľudské práva. Nečakane vyriekol, že za hanlivé príspevky nesie zodpovednosť samotná stránka.

Prípad má korene ešte v roku 2006, kedy server Delfi, jeden z najčítanejších estónskych spravodajských portálov, vydal článok o podiele lodnej spoločnosti Saaremaa na zmarení plánu vybudovať cesty cez zamrznuté more medzi pevninou a niekoľkými ostrovmi. Po publikovaní sa pod článkom strhla smršť komentárov, z ktorých niektoré obsahovali hanlivé a výhražné texty voči majoritnému vlastníkovi firmy. Ten následne portál zažaloval.

Delfi zaviedol dva spôsoby, akými bolo možné komentáre s nevhodným obsahom odstrániť, estónske súdy ich ale nepovažovali za dostatočné. Čitatelia mohli nevhodný príspevok nahlásiť, na základe čoho ho portál stiahol. Komentáre obsahujúce vybrané nevhodné slovné spojenia boli mazané automaticky.

Estónske súdy konštatovali, že hoci článok samotný bol vyvážený a objektívny, komentáre mali vulgárnu až ponižujúcu povahu. Vzhľadom k tomu, že pojednával o téme verejného záujmu, resp. o krokoch lodnej spoločnosti, ktoré negatívne ovplyvnili veľké množstvo ľudí, mal si byť portál vedomý existencie nadpriemerného rizika, že kritické komentáre čitateľov budú presahovať hranicu prípustnosti, a mohol im preventívne zabrániť. Udelili preto serveru pokutu vo výške asi 350 eur.

Delfi sa následne odvolal k Európskemu súdu pre ľudské práva s poukazom na to, že bola porušená jeho sloboda prejavu a práva oznamovať informácie. Zdôraznil, že povinnosť preventívne kontrolovať obsah príspevkov zverejnených tretími osobami nemá vo vnútroštátnom práve žiadnu oporu.

Portál argumentoval tiež európskou smernicou o elektronickom obchode (2000/31/ES). Tá zbavuje sprostredkovateľské servery, ktoré zohrávajú len pasívnu úlohu nositeľov informácií, zodpovednosti za obsah oznámení tretích strán za predpokladu, že rýchlo hanlivý komentár odstránia.

hand_on_keyboard

Podľa súdu portál ale neslúžil ako púhy poskytovateľ internetovej služby a jeho úloha nebola čisto technická, pasívna a neutrálna, ako tvrdil, ale naopak mal kontrolu nad publikáciou komentárov. Ich autori už nemali možnosť svoje texty neskôr upraviť či zmazať a portál navyše sám k vkladaniu príspevkov za články čitateľa vyzýval.

„Považovať server Delfi právne zodpovedným za príspevky komentujúcich bolo preto praktické a rozumné, pretože portál získaval komerčné benefity vďaka vkladaniu komentárov,“ vyjadril sa aj súd v Štrasburgu.

„Majiteľ lodnej spoločnosti by sa v princípe mohol pokúsiť súdiť so samotnými autormi hanlivých komentárov. Avšak zistiť ich identitu by bolo extrémne náročné, pretože čitateľom bolo umožnené vkladať komentáre bez toho, aby sa zaregistrovali, a preto bolo veľa komentárov umiestnené anonymne,“ vysvetlil v tlačovej správe európsky súd, prečo dal za pravdu estónskej justícii. Aj malá výška pokuty hrala v rozhodnutí európskeho súdu úlohu.

Rozhodnutie vyvolalo značné kontroverzie. Nie je však definitívne. Portál Delfi môže podať žiadosť o predloženie veci veľkej komore Európskeho súdu pre ľudské práva. Ak rozsudok potvrdí, môže to znamenať prelom pre spôsob fungovania internetových diskusií na spravodajských serveroch.

Súdy rozhodovali o internetových komentároch aj v Česku. Justícia sa zaoberala sťažnosťou realitnej kancelárie Prolux Consulting na poškodenie jej dobrého mena v diskusii pod článkami. V marci 2011 Vrchný súd v Prahe rozhodol, že prevádzkovateľ servera Měšec.cz nemusí mazať diskusné vlákno, v ktorom niektorí čitatelia ostro kritizovali obchodné praktiky spomínanej firmy. Portál musel iba zmazať vulgárne výrazy. Najvyšší súd následne odmietol odvolanie kancelárie a tým definitívne verdikt potvrdil.

Tak ako vidíte vy úlohu a zodpovednosť webovej stránky, blogu či portálu v otázke komentárov čitateľov?

Môžete sledovať príspevky pomocou RSS 2.0. Kommntáre a pingy sú aktuálne uzamknuté.