web analytics

Osobný blog

Každý chce vaše dobro. Nedajte si ho vziať!

Diktáty môžete precvičovať online

Autor: admin - apr• 08•2015

Pri čítaní rôznych internetových diskusií zisťujem, že veľa ľudí neovláda rodný jazyk. Sú vzdelaní vo svojom odbore, ale nedokážu svoje poznatky korektne odovzdať ostatným. A ak takýto človek sa stane rodičom, aká je šanca, že dokáže svoje deti viesť k poriadnemu ovládaniu gramatiky rodnej reči? Pretože nie len vedomosti, ale aj ich prezentácia je dôležitá. Treba sa vedieť predať.

Všetky schopnosti je treba trénovať. Patrí k tomu aj správne písanie a ovládanie gramatiky. Slovenský jazyk obsahuje rôzne „chytáky“ ako mäkké a tvrdé „i“ alebo spojky a predložky, kde drobné odchýlky znamenajú výrazné významové rozdiely.

No čo robiť, keď rodičia nemajú čas sa so svojimi deťmi učiť alebo sami tušia, že majú v učebnej látke medzery a nevedia svojím potomkom poradiť? Ponúka sa možnosť využiť na precvičovanie diktátov počítače a internet. Diktáty nemusí čítať len učiteľka v škole, žiak základnej školy si ich môže vypočuť aj na tablete a písať na list papiera. Po návrate z práce mu ich skontroluje otec alebo matka. Alebo môže podľa počutého textu písať diktát na počítači, kde mu jeho správnosť vyhodnotí systém.

Presne takto fungujú diktáty pre ZŠ po zaregistrovaní sa a prihlásení do systému online diktátov. Rodičia vo svojej sekcii vidia práce svojich detí aj správne výsledky, deti vo svojom konte majú možnosť vybrať si z vyše osemdesiatich rôznych zadaní. Oddelené zóny zamedzia „odpisovaniu“ detí zo správnych riešení a umožnia rodičom prekonať svoje nedostatky z minulosti a možno sa sami niečo priučia 😉

Úroveň obtiažnosti reflektuje príslušný ročník základnej školy, do ktorej dieťa chodí. Tieto diktáty na doma dovoľujú používať deťom notebook alebo tablet a pritom sa venovať svojmu vzdelávaniu. Online diktáty tak predstavujú skvelé spojenie techniky, ktorú deti obľubujú, a príprave do budúcnosti, ktorú potrebujú. Komenský by sa potešil tejto aplikácii jeho hesla „Škola hrou“. A rodičia nemusia mať pocit, že svoje deti zanedbávajú.

Diktáty na doma si môžete bezplatne vyskúšať.

Môžete sledovať príspevky pomocou RSS 2.0. Kommntáre a pingy sú aktuálne uzamknuté.