web analytics

Osobný blog

Každý chce vaše dobro. Nedajte si ho vziať!

Citáty ako opakovanie

Autor: admin - jún• 26•2015

Národ, ktorý si nepamätá svoju históriu, je odsúdený na to aby si ju zopakoval. Týmto prvým citátom by som mohol uviesť zbierku iných citátov. Je v nich koncentrovaná múdrosť aj osvietenosť, historická skúsenosť aj prognózy. Kto si vidí ďalej od špičky nosa, ten musí vedieť, že prakticky všetko už tu bolo. Že ľudia sa nemenia, mení sa len technológia, ktorú majú k dispozícii. Ale správajú sa stále rovnako a preto by nás na tomto svete už nič nemalo prekvapiť. Pravda, okrem blbcov, ktorí nevedia nič.

„Pokuta je daň za to, že človek urobil niečo zlé. Daň je naopak pokuta za to, že človek spravil niečo dobré.“ (Johan Norberg, Globalizácia)

„Vláda je ako batoľa. Neobmedzená žravosť na príjmovej strane, nulová zodpovednosť na výdavkovej strane.“ (Ronald Reagan)

„Vládny pohľad na ekonomiku možno zhrnúť nasledovne: Ak sa to hýbe, zdaňme to. Ak sa to stále ešte hýbe, regulujme to. Ak sa to prestane hýbať, dotujme to.“ (Ronald Reagan)

„Štát je veľká fikcia, pomocou ktorej sa každý snaží žiť na úkor všetkých ostatných.“ (Frédéric Bastiat)

„Suverénne je také politické spoločenstvo, ktoré nad sebou nemá žiadnu ďalšiu autoritu.“ (Abraham Lincoln)

„Mnohí platia dane, a nevedia prečo. Mnohí platia dane, a nevedia načo. Mnohí platia dane, a nevedia komu.“ (Karel Havlíček Borovský)

„Problém socialistov je, že nakoniec im dôjdu aj peniaze druhých.“ (Margaret Thatcherová)

„Kradnúť sa nemá. Štát totiž nemá rád konkurenciu.“ (Americkej ľudové príslovie)

„Ja si nechám, čo som si zarobil a ty si nechaj, čo si si zarobil. Ak myslíš, že máš nárok na niečo z toho, čo som si zarobil, vysvetli prosím prečo.“ (Walter Williams)

„Tu a tam sa už v mrakoch štátnej regulácie začínajú objavovať trhliny. Stále viac ľudí si začína uvedomovať, že vláda im nemôže dať nič, čo by predtým nevzala niekomu inému – alebo priamo im samým.“ (Henry Hazlitt)

„Že sa môžeme naobedovať, to nie je z dobrej vôle mäsiara, sládka alebo pekára, ale preto, že dbajú svojich vlastných záujmov. Neodvolávame sa ich ľudskosti, ale ich sebectva, a nikdy im nerozprávajme o svojich potrebách, ale o výhodách, ktoré z toho budú mať.“ (Adam Smith)

„Štátna pomoc je ako dávať sám sebe krvnú transfúziu z ľavej ruky do pravej a rozliať pritom polovicu krvi na podlahu.“ (Peter Schiff)

„Kto sa vzdá slobody, aby získal istotu, stratí nakoniec oboje.“ (Benjamin Franklin)

„Nepotrebujeme efektívnejšiu vládu, potrebujeme, aby sa vláda nemiešala do vecí, do ktorých nemá.“ (Ron Paul)

„Slobodní ľudia by nielen mali byť ozbrojení a disciplinovaní, ale mali by mať dostatok zbraní a munície, aby obhájili svoju nezávislosť pred kýmkoľvek, kto by ich chcel utláčať, vrátane ich vlády.“ (George Washington)

„Nikdy neustupuj pred zlom, ale ešte odvážnejšie proti nemu bojuj.“ (Ludwig von Mises)

„Výnimočné zasahovanie do života občanov sa všeobecne pokladá za ospravedlniteľné jedine v prípade vojny – to je výnimočný stav. Preto autoritárske režimy ku svojmu legitimizovaniu potrebujú viesť nejakú vojnu. Akúkoľvek. Obraz nepriateľa je tak užitočný, že keď nepriateľa nemáte, všeobecne sa odporúča si nejakého vymyslieť. Potom totiž môže vláda tvrdiť, že jej ekonomická neschopnosť nie je nekompetentnosť, ale že je súčasťou múdreho dômyselného plánu na boj s nepriateľom – plánu, ktorý však vyžaduje, aby sme všetci prinášali obete.“ (Vítězslav Kremlík)

„Keby voľby mohli niečo zmeniť, tak už sú dávno zakázané.“ (Emma Goldman)

„Obhajcovia slobodného trhu, ktorí zároveň obhajujú prekážky imigrácii, nedomýšľajú implikácie myšlienok, ktoré obhajujú“. (Murray Rothbard)

„Potreba zachrániť ľudstvo býva často len prezlečenou potrebou vládnuť.“ (H.L. Mencken)

„Rozpočet by mal byť vyvážený, štátna pokladnica by sa mala znovu naplniť, verejný dlh by sa mal znížiť, arogancia úradníctva by sa mala zmierniť a byť pod dozorom, pomoc cudzím krajinám by sa mala obmedziť, pokiaľ Rím nemá prísť na mizinu. Ľudia sa opäť musia naučiť pracovať namiesto toho, aby žili z verejnej podpory.“ (Marcus Tullius Cicero, 55 pred n.l.)

„Tento rok sa zapíše do histórie. Vôbec prvýkrát zaviedol civilizovaný národ úplnú registráciu zbraní. Naše ulice budú bezpečnejšie, naša polícia efektívnejšia a celý svet nás bude nasledovať v ústrety budúcnosti!“ (Adolf Hitler, 1935)

„V Grécku berie priemerný dôchodca 1600 eur, na Slovensku 350. Ak má ten slovenský vinou zvýšenej DPH zachraňovať Grécko, tak to nie je solidarita, to je perverzná solidarita.“ (Richard Sulík)

Môžete sledovať príspevky pomocou RSS 2.0. Kommntáre a pingy sú aktuálne uzamknuté.