web analytics

Osobný blog

Každý chce vaše dobro. Nedajte si ho vziať!

A Slovensko nie je v Únii?

Autor: admin - máj• 08•2014

Kanály slovenských televízií zaplavili klipy o tom, ako sme už desať rokov v Európskej únii. A oslavujú túto udalosť ako veľký úspech. Naozaj ale máme po desiatich rokoch čo oslavovať?

Je to práve desať rokov, ako sme stratili úplné ekonomickú nezávislosť a čiastočne aj tú politickú. Vysoká nezamestnanosť, porovnateľná hádam len s medzivojnovým obdobím, úplná degradácia morálky. To by bol len začiatok zoznamu toho, čo sme získali vstupom do Európskej únie. Zlikvidované poľnohospodárstvo a potravinová sebestačnosť, zruinovaný strojársky priemysel, školstvo pripravujúce pracovnú silu miesto vzdelávania.

Ale podľa videa môže jedna kočka vďaka tomu, že Slovensko vstúpilo do EÚ, pracovať v Paríži, kde si otvorila kaviareň. A preto sa má dobre.Keby politici robili všetko pre svojich občanov a našu krajinu, pracovali by tak, aby si Jana mohla otvoriť svoju kaviareň kdekoľvek na Slovensku, v ktoromkoľvek meste a mala by dosť zákazníkov, ktorí by si mohli dovoliť zo svojich platov navštevovať kaviareň a dať si tam ku káve zákusky. Aby Jana bez obáv z bankrotu zo svojej kaviarne dobre žila a zarábala dosť na to, aby mohla zostať žiť vo svojej vlasti a nemusela utekať do zahraničia z obáv, že doma nevyžije.

Otvorené hranice by mali umožňovať ľuďom cestovať za poznaním iných krajín a nie na to, aby mohli bez problémov odchádzať za prácou ako naši predkovia.

Politici zlyhali a teraz nám za naše peniaze púšťajú v televízii klamstvá.

Môžete sledovať príspevky pomocou RSS 2.0. Kommntáre a pingy sú aktuálne uzamknuté.